Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі

ПОНЯТТЯ І ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Віталій ТЕРЛЕЦЬКИЙ кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. У статті виявлена неоднозначність поняття «гуманітарна сфера» внаслідок конотації із поняттям «гуманітарні науки». Натомість у мовах провідних цивілізованих країн поняття «гуманітарний» має стосунок лише до добробуту людей або до браку такого стану. Аналіз нормативної документації […]

Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення

КАНТ, ПРОГРАМА ПРОСВІТНИЦТВА ТА ЇЇ НЕМИНУЩЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ

Віталій ТЕРЛЕЦЬКИЙ

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики НДІУ

Анотація. У статті показана вагомість Кантового аналізу епохи Просвітництва для подальшого розвитку європейської культури. З’ясовані своєрідні риси підходу філософа, зокрема, вимога «самостійно мислити», диференціація двох способів ужитку розуму, утвердження простору публічності. Спеціально підкреслений тісний […]