Український контекст у творчості художників-пейзажистів ХІХ століття

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ-ПЕЙЗАЖИСТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Любов ОТРОШКОнауковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті репрезентовано український контекст творчості художників-пейзажистів ХІX ст. З’ясовано, що у творах талановитих митців Україна постає як самобутній етнокультурний феномен ХІХ ст., а не асимільовані провінції імперій.Ключові слова: Україна, природа, краєвид, пейзажний живопис.

PDF

[…]

Символотворення в етнокультурному просторі України: постановка проблеми

СИМВОЛОТВОРЕННЯ В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Любов ОТРОШКО

науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню концепту «символотворення» в контексті етнокультурного розвитку України. Проаналізовано ряд найважливіших концептуальних досліджень з проблем символотворення в етнокультурному просторі України.

Ключові слова: Україна, етнос, концепт, культурний концепт, концепт «символотворення», концептосфера, символ, етнокультурний простір України.

PDF