Діяльність українських жіночих організацій Південної Америки: від створення до початку 1950-х років

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ: ВІД СТВОРЕННЯ ДО ПОЧАТКУ 1950-Х РОКІВ

Оксана ШЕВЧУКмолодший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті аналізується створення українських жіночих організацій в Аргентині, Бразилії, Венесуелі та Чилі. Охарактеризовано основні напрямки діяльності жінок-емігранток: популяризація духовно-інтелектуальної спадщини українства, формування національної свідомості української громади, релігійно-патріотичне виховання дітей та молоді, організація рідномовного […]

Перші священики-місіонери УГКЦ в Аргентині та їхній вплив на формування української спільноти

ПЕРШІ СВЯЩЕНИКИ-МІСІОНЕРИ УГКЦ В АРГЕНТИНІ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Оксана ШЕВЧУК

молодший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті аналізуються причини та початок міграційних хвиль українського населення до Аргентини, суспільний стан переселенців та осередки їх осілості. Хронологічно простежуються зародження та становлення релігійно-громадського життя українських іммігрантів, роль у цьому процесі українських католицьких […]