Жіночі містеріальні практики у дослідженні Катерини Грушевської та тогочасна європейська наукова методологія

ЖІНОЧІ МІСТЕРІАЛЬНІ ПРАКТИКИ У ДОСЛІДЖЕННІ КАТЕРИНИ ГРУШЕВСЬКОЇ ТА ТОГОЧАСНА ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ

Ольга СМОЛЬНИЦЬКАкандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті розглядається дослідження К. Грушевською жіночого ритуалу (у тому числі відьомства) в зіставленні з методологією європейських сучасників: Е. Тайлора, Дж. Фрезера та ін. Проаналізовано культ матерів у різних міфологіях, виявлено українські […]

Міфологеми у поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк: до витоків проблеми

МІФОЛОГЕМИ У ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І ВІРИ ВОВК: ДО ВИТОКІВ ПРОБЛЕМИ

Ольга СМОЛЬНИЦЬКА

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Анотація. У статті зроблено компаративний аналіз міфологем у ліриці Кобзаря і Віри Вовк. Окреслюється розвиток дослідження неоміфологізму і міфопоетики в сучасній науці. Зіставлено український, бразильський і казахський матеріал в аналізованих нами творах письменників.

[…]