Редакційна колегія

Редакційна колегія:

Терлецький В. М. — головний редактор, голова колегії, кандидат філософських наук, в.о. директора – заступник директора НДІУ

Баран В. Д. — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Борисенко В. К. — доктор історичних наук, професор, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського

Ворончук І. О. — доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток НДІУ

Водоп’янов П. О. — доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАНБ (м. Мінськ, Білорусь), професор кафедри філософії БДТУ

Гай-Нижник П. П. — доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Гримич М. В. — доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ

Дзьобань О. П. — доктор філософських наук, професор, Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого

Іванишин П. В. — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

Івановська О. П. — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри фольклористики інституту філології КНУ ім. Т.Шевченка

Магомедов Б. В. — доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України

Михайлина Л. П. — доктор історичних наук, професор, директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Мушинка М. І. — доктор філологічних наук, професор, академік НАНУ (м. Пряшів, Словаччина)

Огородник І. В. — доктор філософських наук, професор, КНУ ім. Т.Шевченка

Онопрієнко В. І. — доктор філософських наук, професор, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

Патриляк І. К. — доктор історичних наук, професор, КНУ ім. Т.Шевченка

Тимошик М. С. — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Київського національного університету культури і мистецтв

Хилько М. І. — доктор філософських наук, професор, КНУ ім. Т.Шевченка

Христов Петко — доктор етнології, доцент (м. Софія, Болгарія)

Ющук І. П. — кандидат філологічних наук, професор