Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.)

СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УНДО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1925–1939 рр.)

Ірина КРАСНОДЕМСЬКА
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті проаналізовано політичні передумови виникнення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), наведена характеристика його діяльності, зокрема її форми і методи. Визначено основні напрямки практичної політики УНДО та виділено державотворчий вплив УНДО в історії України на етапі свого існування, висвітлено його роль і місце у суспільно-політичному житті Західної України. Розкрито спектр впливів і відносин УНДО з іншими політичними партіями й організаціями краю.
Ключові слова: Західна Україна, націонал-демократія, політична діяльність, партія, громадська організація.

PDF

Comments are closed.