Історія археологічних досліджень давнього Галича (середина ХІХ — кінець ХХ ст.)

ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДАВНЬОГО ГАЛИЧА (СЕРЕДИНА ХІХ – КІНЕЦЬ ХХ СТ.)

Володимир БАРАН
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті аналізується історія археологічних досліджень давнього Галича від середини ХІХ до кінця ХХ ст. Оскільки давній Галич довгий час був одним із провідних культурних центрів Київської Русі, його дослідження допоможуть відобразити місце України і українства в етнокультурних процесах світу.
Ключові слова: Україна, українці, Галицько-Волинська держава, давній Галич, Крилоське городище, археологічні дослідження.

PDF

Comments are closed.