Програмові засади та світоглядні ідеї УРДП під проводом І. Багряного (1947—1963 рр.)

ПРОГРАМОВІ ЗАСАДИ ТА СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ УРДП
ПІД ПРОВОДОМ І. БАГРЯНОГО (1947–1963 рр.)

Павло ГАЙ-НИЖНИК
доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Олег ЯРОШИНСЬКИЙ
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розкриваються програмові засади Української революційно-демократичної партії на чолі з І. Багряним (1947–1963 рр.) та висвітлюються концептуальні позиції провідних діячів партії щодо суспільного ідеалу й шляхів його досягнення в майбутній Українській державі.
Ключові слова: Українська революційно-демократична партія (УРДП), українська діаспора, Іван Багряний.

PDF

Comments are closed.