Україна на цивілізаційній мапі сучасного світу: історичний досвід і реалії сьогодення

УКРАЇНА НА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ МАПІ СУЧАСНОГО СВІТУ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Віталій ТЕРЛЕЦЬКИЙ
orcid.org/0000-0003-3212-043X
кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та геополітики НДІУ

Анотація. Стаття присвячена своєрідному тлумаченню культурного локусу України в класичних культурно-цивілізаційних концепціях О. Шпенглера і А. Дж. Тойнбі. Незважаючи на деякі спрощення і дуже узагальнені висновки, продемонстровано, що ці концепції досі залишаються впливовими не лише в межах академічних дисциплін «Історія» чи «Культурологія», а й навіть у геополітичному дискурсі сьогодення.
Ключові слова: цивілізація; Україна; православ’я; геополітика.

PDF

Comments are closed.