Проблема становлення державності в діяльності українських політичних партій під час національно-визвольної боротьби 1917—1921 рр.

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 1917 – 1921 РР.

Тетяна ШВИДЧЕНКО
orcid.org/0000-0003-4986-3045
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Сергій ГУБСЬКИЙ
orcid.org/0000-0003-0203-651Х
науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті розглядаються питання становлення та функціонування українських політичних партій під час національно-визвольної боротьби 1917–1921 рр., окреслено головні засади їхніх політичних доктрин та напрями діяльності, зокрема охарактеризовано партійні концепції національно-державного будівництва цього періоду.
Ключові слова: українська державність; політичні партії; національно-визвольна боротьба; Центральна Рада; Українська Держава; Українська Народна Республіка; федерація; демократія; українська незалежність; інтелігенція.

PDF

Comments are closed.